TH | EN
home            Directory            Event & Activity            Promotion            news update            member            contact us
งานวัด สวัสดี
15.05.2017 - 23.05.2017

งานวัดสวัสดี งานวันที่ 15 23 พ.ค.60 บริเวรณรอยัล พาร์ค พลาซ่า และโซนแฟชั่น ชั้น 1


ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค พาอิ่มบุญอิ่มใจก่อกองทรายไหว้พระประจำวันเกิด ย้อนวันวานบรรยากาศงานวัด เดินเล่น เดินกิน ดูเพลิน อิ่มอร่อยกับขนมไทยโบราณ อาหารพื้นบ้าน อาทิ โรตีหยอดเหรียญ ปลาหมึกบด น้ำตาลปั้น เล่นฟรี!! กิจกรรมสนุกสนาน อาทิ นั่งชิงช้าสวรรค์ชมบรรยากาศงานวัดในมุมสูง ป้อนนมปลาคาร์ฟ ชมฟรี!! มหรสพตลอดงาน ที่รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ในวันที่ 15 – 23 พ.ค.2560 


Highlight ชิงช้าสวรรค์ชมบรรยากาศงานวัดในมุมสูง

- ลูกค้าภายในศูนย์ฯ นำใบเสร็จ 500 บาทขึ้นไป แลกตั๋วขึ้นชิงช้าสวรรค์ ฟรี


ตารางการแสดง งานวัดสวัสดีในวันที่ 15 – 23 พ.ค.60 
รอยัลพาร์ค พลาซ่า และโวนแฟชั่น ชั้น 1


วันที่

เวลา

การแสดง

15 – 19 พ.ค.60

12.00 – 18.00

การแสดงร้องเพลง คณะเบญจาพาสุข

20 พ.ค.60

12.00 14.00

การแสดงร้องเพลง คณะเบญจาพาสุข

 

14.00 – 17.00

สภาวัฒนธรรมเขตประเวศ นำเสนอการแสดงพืันบ้าน ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

-  การแสดงเต้นกำรำเตียว

-  การแสดงกลองยาว

 

17.00 – 19.00

การแสดงผลงานของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการสวนศิลปะลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ตอน "ลัด เลาะ ทั่วไทย สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรม"

ชุดการแสดง

ชุดที่ 1 ซับจำปา

ชุดที่ 2 กระซิบรัก

ชุดที่ 3 ข้าวพันก้อน

ชุดที่ 4 กระธูป

ชุดที่ 5 ย่านดาโอ๊ะ

21 พ.ค.60

12.00 14.00

การแสดงร้องเพลง คณะเบญจาพาสุข

 

14.00 – 17.00

สภาวัฒนธรรมเขตประเวศ นำเสนอการแสดงพืันบ้าน ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

-   การแสดงเต้นกำรำเตียว

-   การแสดงกลองยาว

 

17.00 – 18.00

การแสดงละครลิง ประกิต

22 พ.ค.60

12.00 – 18.00

การแสดงร้องเพลง คณะเบญจาพาสุข

23 พ.ค.60

12.00 – 18.00

การแสดงร้องเพลง คณะเบญจาพาสุข

23 พ.ค.60

13.00 – 16.00

การแสดงดนตรี จากโย The Voice 5