TH | EN
home            Directory            Event & Activity            Promotion            news update            member            contact us
รื่นรมย์ ชมชิม ร.ศ.๒๓๖
16.06.2017 - 25.06.2017
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค นำคุณสัมผัสมนต์เสน่ห์ และกลิ่นอายของวิถีไทยในวัฒนธรรมตะวันตก สมัยรัชกาลที่ ๕ รื่นรมย์กับการเลือกช้อป ชม ชิม อาหารไทยทั้งคาวหวาน สุนทรีย์ไปกับเพลงเก่าจาก “วิกปากน้ำ ชมรมอนุรักษ์เพลงเก่า” ทุกวัน ชมการแสดงอันแสนวิจิตรตระการตา จากศูนย์วัฒนธรรมหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

พิเศษ!! พบการแสดงหุ่นละครเล็ก เปิดงาน “รื่นรมย์ ชมชิม ร.ศ.๒๓๖” ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น.

ตารางการแสดงงาน รื่นรมย์ ชมชิม ร.ศ.๒๓๖

วันที่ ๑๙ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

บริเวณรอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น ๑

วันที่

เวลา

การแสดง

๑๙ – ๒๕ มิ.ย.๖๐

๑๒.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

เปิดเวที/MC PHONE

-          รอบ ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

-          รอบ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

-          รอบ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

-          รอบ ๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.

การแสดงเปิดงาน รื่นรมย์ ชมชิม ร.ศ.๒๓๖ จันทร์ ๑๙ มิ.ย.๖๐

๑๙ มิ.ย.๖๐

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

การแสดงหุ่นละครเล็ก

๑๙ – ๒๕ มิ.ย.๖๐

๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

สุนทรีย์เพลงเก่า วิกปากน้ำ ชมรมอนุรักษ์เพลงเก่า

-          รอบ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

-          รอบ ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

การแสดงพิเศษ เสาร์ ๒๔ มิ.ย.๖๐

๒๔ มิ.ย.๖๐

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

การแสดงชุด นาฏกรรม โขนรามเกียรติ์

 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

การแสดงชุด ดาวดึงส์เทวโลก

 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

การแสดงชุด วรเชษฐราชสำนัก

การแสดงพิเศษ อาทิตย์ ๒๕ มิ.ย.๖๐

๒๕ มิ.ย.๖๐

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

การแสดงชุด  นาฏการกิ่งไม้เงินไม้ทอง

 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

การแสดงชุด  เทวราชนาฏกรรม

 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

การแสดงชุด  นฤตยะเทพบันเทิง