TH | EN
home            Directory            Event & Activity            Promotion            news update            member            contact us
ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค เปิดให้บริการจอดรถฟรี และให้บริการ รถรับ-ส่ง
26.10.2017 - 26.10.2017
ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ขออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้


โดยทางศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ขอเปิดให้บริการจอดรถฟรี และให้บริการ รถรับ-ส่ง ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางมาร่วมพิธี ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ สวนหลวง ร.9 
ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.

หมายเหตุ* รถจะจอดให้บริการที่บริเวณซอยศรีนครินทร์ 55 (ข้างศูนย์การค้า HaHa)

#ParadisePark