PARADISE PARK

NEWS| ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมส่งเสริมการขาย Love Eat 2019 รับทริป “อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง ไหว้พระเสริมมงคล กินกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง” ที่ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน จำนวน 5 รางวัล

UPDATED26 SEP 2019

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมส่งเสริมการขาย Love Eat 2019 รับทริป “อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง ไหว้พระเสริมมงคล กินกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง” ที่ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน จำนวน 5 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมส่งเสริมการขาย Love Eat 2019 รับทริป “อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง ไหว้พระเสริมมงคล กินกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง” ที่ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน จำนวน 5 รางวัล

1. คุณรุ่งภัณท์ เดชชนินทร์
2. คุณนพภาพร พานิช
3. คุณธีรภาส ศรีเพ็ชรดานนท์
4. คุณนวลอนงค์ บางยี่ขัน

เงื่อนไข
- ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายในวันที่ 26 ต.ค. 62 ( 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ วันที่ 26 ก.ย. 62 )
- ติดต่อรับรางวัลได้ที่ สำนักงาน ชั้น 3 พาราไดซ์ เพลส ( ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ) เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.30 น.
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้ได้รับรางวัล ( ตัวจริงพร้อมสำเนา ) หากไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเองได้ ต้องมีการลงชื่อมอบอำนาจในสำเนาบัตรประชาชนให้บุคคลอื่นดำเนินการรับรางวัลแทน พร้อมแนบกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ดำเนินการแทน
- หากไม่มารับรางวัลในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท ฯ ขอถือว่าสละสิทธิ์และขอมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้ได้รับรางวัลสำรองในลำดับถัดไป และหากไม่มีผู้มารับในระยะเวลาที่กำหนดจะมอบรางวัลดังกล่าวให้องค์กรการกุศลต่อไป
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
- ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกทอนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้

NEWS & EVENTS

28 MAY
UPDATE NEWS & EVENTS
NOW 2020

ขอความร่วมมือผู้ที่มาใช้บริการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนเข้าศูนย์การค้า และตลอดเวลาที่ใช้บริการ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการภายในศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

MORE +

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา เปิด - ปิด การให้บริการชั่วคราว ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และ พาราไดซ์ เพลส

ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

MORE +

ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค และ พาราไดซ์ เพลส ปิดให้บริการชั่วคราว

ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค และ พาราไดซ์ เพลส ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

MORE +

ปิดเทอมนี้พาน้อง ๆ เรียนอะไรดี

MORE +
 • MBK GROUP MBK GROUP
 • MBK CENTER MBK CENTER
 • The Nine Center The Nine Center

PARADISE PARK PARTNER :

 • HomePro HomePro
 • VILLA MARKET VILLA MARKET
 • เสรีมาร์เก็ต เสรีมาร์เก็ต
 • sportsworld sportsworld
 • paradise cineplex paradise cineplex
 • LOFT LOFT
 • pet pet
 • H&M H&M