PARADISE PARK

NEWS| พาราไดซ์ กรีนพลีซ กรีน ดี มี สุข

UPDATED11 SEP 2018

พาราไดซ์ กรีนพลีซ กรีน ดี มี สุข

ต้อนรับเดือนกันยายนกันด้วยโปรโมชั่นดีๆกับแคมเปญ Paradise Green Please Green ดี Me สุข
ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค จัดแคมเปญโปรโมชั่นเอาใจสายสุขภาพ ช้อปสินค้าจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 21 ตุลาคม 2561 รับส่วนลดสูงสุด 70%
นอกจากนี้ยังสามารถนำใบเสร็จไปแลกรับรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมกว่า 1,150,000 บาท

ต้อนรับเดือนกันยายนกันด้วยโปรโมชั่นดีๆกับแคมเปญ Paradise Green Please Green ดี Me สุข 
ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค จัดแคมเปญโปรโมชั่นเอาใจสายสุขภาพ ช้อปสินค้าจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 21 ตุลาคม 2561 รับส่วนลดสูงสุด 70%
นอกจากนี้ยังสามารถนำใบเสร็จไปแลกรับรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมกว่า 1,150,000 บาทช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรีน้ำผลไม้ดอยคำ จำนวน 1 กล่อง
(จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 2,000 รางวัลตลอดรายการ, รวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบต่อท่าน / วัน)
พิเศษ ลูกค้า MBK APPLICATION / Mobile Carrier / สมาชิกบัตรเครดิต ช้อปเพียง 800 บาท 

 ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับฟรีกระเป๋าผ้าOrganic มูลค่า 590 บาท จำนวน 1 ใบ 
      (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 1,500 รางวัลตลอดรายการ, รวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบต่อท่าน / วัน)
พิเศษ เฉพาะ 100 ท่านแรก รับเพิ่ม Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จากโรงพยาบาลสินแพทย์
พิเศษ ลูกค้า MBK APPLICATION / Mobile Carrier / สมาชิกบัตรเครดิต ช้อปเพียง 4,500 บาท


ช้อปครบ 300,000 บาท รับฟรี แพคเกจท่องเที่ยวดอยตุงและ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มูลค่า 50,000  บาท
จำนวน 5 รางวัล  (รางวัลละ 2 ท่าน) จำกัด 5 ท่านแรกตลอดรายการ, รวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบต่อท่าน / วัน
**สงวนสิทธิ์ลูกค้า Home Pro ช้อปครบ 500,000 บาท ขึ้นไป

เงื่อนไขหลักรายการโปรโมชั่น Paradise Park Green Please

 • รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น • รวบรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3  ใบ /ท่าน/วัน • ช้อปสะสมครบ 1,000 บาทขึ้นไป/วัน รับฟรี น้ำผลไม้ดอยคำ จำนวน 1 กล่อง (จำกัดการแลกรับ 1 สิทธิ์/ ท่าน/วัน ,จำกัด 2,000 รางวัลตลอดรายการ)  พิเศษ สมาชิก MBK  APPLICATION/ สมาชิกบัตรเครดิตธนชาต /สมาชิกบัตรเครดิต KTC ช้อปเพียง 800 บาท • ช้อปสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป/วัน  รับฟรี กระเป๋าผ้า Organic มูลค่า 590 บาท จำนวน 1 ใบ (จำกัดการแลกรับ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน จำกัด 1,500 รางวัลตลอดรายการ)                       พิเศษ สมาชิก MBK APPLICATION/ สมาชิกบัตรเครดิตธนชาต / สมาชิกบัตรเครดิต KTC ช้อปเพียง 4,500 บาท       • ช้อปสะสมครบ 300,000 บาท รับฟรี แพคเกจท่องเที่ยวดอยตุงและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน จำกัด 5 ท่านแรกตลอดรายการ                                       (จำกัด 1สิทธิ์ /ท่าน/ตลอดรายการ) • สงวนสิทธิ์ใบเสร็จจาก Home Pro ช้อปสะสมครบ 500,000 บาทขึ้นไป                  • การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์แลกของสมนาคุณ • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จอย่างย่อหรือใบกำกับภาษีที่มี      ที่อยู่ร้านค้าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีทีถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด+บัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) • กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น   แล้วแยกใบเสร็จมามากกว่า 1 ใบ              ไม่สามารถร่วมรายการได้ •เจ้าของ/พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้ • ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ ชั้น  G  โซน Paradise Service และ ชั้น 2 หน้าห้างสรรพสินค้ากรุงเทพ - โตคิว • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์  ยกเว้น การสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี้ การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้ . การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง , การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน, ค่าประกันชีวิต, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ ,การชำระสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้าหรือบัตรกำนัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า

 CREDIT CARD PRIVILEGES 

 

บัตรเครดิต KTC
แลกรับเครดิตเงินคืน 
13% วันจันทร์ - พฤหัส 
หรือ
รับเครดิตเงินคืน 15% วันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป


บัตรเครดิตธนชาติ
รับบัตรกำนัลฯ สูงสุด 1,200 บาท

     รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 100 บาท

            เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรแบบเต็มจำนวน 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

     รับตั๋วชมภาพยนตร์เมเจอร์ 500 บาท

      เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรแบบเต็มจำนวน  10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

      เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

NEWS & EVENTS

20 JUN
UPDATE NEWS & EVENTS
NOW 2019

สระบุรี แฟร์ ครั้งที่ 1

สระบุรีแฟร์ ครั้งที่ 1

MORE +

Kids Fashion Summer Bag to School

ก่อนเปิดเทอมนี้ พาน้องๆ หนูๆ มาอัพเดทเทรนด์ซัมเมอร์กันที่งาน Kids Fashion Summer Bag to School ณ Beauty & Health Zone ชั้น 3 ฝั่ง Home Pro ในวันที่ 12 พ.ค. 2562

MORE +

Pet Lover

Pet Lover พบกับบรรดาสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักและหาชมยากที่ขนขบวนมาสรา้งความตื่นตาตื่นใจได้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62

MORE +

บางกอก 2500 เพลงรักจากใจ สุนทราภรณ์

พบสุดยอดเพลงรักที่ดีที่สุด จากศิลปินอันทรงคุณค่า วงสุนทราภรณ์ และแขกรับเชิญสุดพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 62

MORE +
 • MBK GROUP MBK GROUP
 • MBK CENTER MBK CENTER
 • The Nine Center The Nine Center

PARADISE PARK PARTNER :

 • HomePro HomePro
 • VILLA MARKET VILLA MARKET
 • เสรีมาร์เก็ต เสรีมาร์เก็ต
 • sportsworld sportsworld
 • paradise cineplex paradise cineplex
 • LOFT LOFT
 • pet pet
 • H&M H&M