TH | EN
home            Directory            Event & Activity            Promotion            news update            member            contact us
Songkran festival
2013-05-21

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกราบสักการะบูชาพระเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ิอเสริมสิริมงคล รับน้ำมนต์จาก 9 ประเทศ ดังนี้ อินเดีย , พม่า , ศรีลังกา , ไต้หวัน , จีน , เนปาล , ธิเบต , ไทย และอินโดฯ พร้อมร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปจำลอง พบกับกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์ของไทย " สืบสานประเพณีวิถีชาววัง" โดยมีการสอนทำพับผ้าเช็ดหน้าชาววัง , พิมเสนน้ำ , พัดโบก , ใบเตยกุหลาบ , เครื่องแขวนไทย , พวงมโหตร , มาลัยห่วงรัก , แป้งพวง , แป้งร่ำ ทุกวัน ทุกชั้นภายในศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค