TH | EN
home            Directory            Event & Activity            Promotion            news update            member            contact us
ทอดผ้าป่าการศึกษา
2013-09-16
คุณสาธิต สายศร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด มอบเงินทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ให้กับโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ กทม.