TH | EN
home            Directory            Event & Activity            Promotion            news update            member            contact us
Water for Life
2013-09-16
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “น้ำเพื่อชีวิต” (Water for Life) เผยแพร่และให้ความรู้เรื่องโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน โดยเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 ก.ย. นี้ ที่หน้าโซนไอที มาร์เก็ต ชั้น 2