TH | EN
home            Directory            Event & Activity            Promotion            news update            member            contact us
Molly Fantasy
2013-12-09
พบกับ “มอลลี่ แฟนตาซี” (Molly Fantasy) สวนสนุกสำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี ได้แล้วที่ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ณ ชั้น 4-5 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
“มอลลี่ แฟนตาซี” (Molly Fantasy)   เป็นลักษณะของเกมอาร์เขต เกมส์ตู้ที่ต้องหยอดเหรียญเพื่อเล่น ประกอบด้วยเครื่องเกมส์นานาชนิด เช่น ม้าหมุนแฟนตาซี, เกมส์ตีกลอง, เกมส์โยนลูกบาส เป็นต้น เด็กๆ จะได้สนุกสนานและปลอดภัย  โดยเครื่องเล่นได้รับออกแบบที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทั้งทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และศึกษากฎระเบียบของสังคมผ่านการเล่น