TH | EN
home            Directory            Event & Activity            Promotion            news update            member            contact us
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม Wonderful Korea
2014-10-08
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม Wonderful Korea ที่จับฉลากกันไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยรายชื่อผู้โชคดี มีดังต่อไปนี้ 

รางวัลที่ 1 แพ็คเกจท่องเที่ยวและเค้าน์ดาวน์ที่เกาหลี  จำนวน 4รางวัล (รางวัลละ 2ท่าน)  รางวัลละ 85,800 บาท ผู้โชคดีได้แก่
1. คุณพรรณี พ่วงเภตรา
2.Khun Tanaporn Sangkaew
3. ดช.เดชาธรณ์ ทองชัย
4. คุณอิสริยพร ธนผดุงเกียรติ

รางวัลที่ 2 แพ็คเกจ Make Better จากร้านค้าและสถาบันเสริมความงานชั้นนำของ Paradise park 
จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 26,400 บาท ผู้โชคดีได้แก่
1. คุณผโลทัย พฤกษ์ไพรผดุง 
2. คุณแอลนา ปรมาศ
3. คุณสิทธิพันธ์ จิตบุญสุขสกุล
4. คุณนันทวัน ก่อเกียรติสันติ
5. คุณบำเพ็ญ แสวงผล 
6. คุณเพ็ญพร มนชยา
7. คุณมาลี ลีวัฒนาวรากุล
8. คุณนงค์ฤดี พฤกษ์เศรณี
9. คุณอิสราภรณ์ ภูมิชัยโชติ
10. คุณรัชชภูมิ จันทนลัญจาร

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ 02-7871000