TH | EN
home            Directory            Event & Activity            Promotion            news update            member            contact us
VIZ Lounge โฉมใหม่
2017-05-22
เชิญพบกับ VIZ lounge โฉมใหม่สุด exclusive พร้อมมุมพักผ่อน และบริการเก้าอี้นวด สำหรับสมาชิก Black Card และ Titanium Card พร้อมสิทธิ์สำหรับผู้ติดตาม 1 ท่าน

แล้วพบกัน VIZ lounge ชั้น 3 รอบ void ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค 
VIZ Lounge 02 7871088