PARADISE PARK

PHONICS 1st

โรงเรียนชั้นนำ ในเรี่องการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์สำหรับเด็กวัย 2-12 ปี มีการนำ Interactive Touch Screen มาใช้ในทุกชั้นเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก Phonics 1st เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2551 โดยการนำหลักสูตร Jolly Phonics ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประเทศอังกฤษ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของเด็กไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานการออกเสียงต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง ฝึกการผสมคำ และการอ่านออกเสียงอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งวางรากฐานด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน สอนโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนโฟนิคส์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

map

PHONICS 1st

TELEPHONE:

02-047-0404
LOCATION
FLOOR 3

URBAN ORGANIC SHOPPING CENTER

Edutainment & Training

OTHER SHOP IN FLOOR 3

PARADISE PARK PARTNER :

  • HomePro HomePro
  • VILLA MARKET VILLA MARKET
  • เสรีมาร์เก็ต เสรีมาร์เก็ต
  • sportsworld sportsworld
  • paradise cineplex paradise cineplex
  • LOFT LOFT
  • TOKYO TOKYO
  • pet pet
  • H&M H&M