PARADISE PARK

จินตคณิตศึกษานานาชาติ

หลักสูตรที่สอนให้เด็กมีทักษะในการคำนวณ การวิเคราะห์ และเหตุผลโดยใช้ ลูกคิด 10 เม็ดสำหรับเด็กเล็ก และ ลูกคิด 4:1 สำหรับเด็กประถม สนุกสนานอยู่กับการคำนวณโดยจินตภาพ ทำให้สมองทั้ง 2 ซีกกำลังทำงานอย่างประสานกันเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่ได้รับเลยหากเขาคำนวณโดยเครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์

map

จินตคณิตศึกษานานาชาติ

TELEPHONE:

02-047-0840-5
LOCATION
FLOOR 4

URBAN ORGANIC SHOPPING CENTER

Edutainment & Training

OTHER SHOP IN FLOOR 4

PARADISE PARK PARTNER :

  • HomePro HomePro
  • VILLA MARKET VILLA MARKET
  • เสรีมาร์เก็ต เสรีมาร์เก็ต
  • sportsworld sportsworld
  • paradise cineplex paradise cineplex
  • LOFT LOFT
  • TOKYO TOKYO
  • pet pet
  • H&M H&M