บริษัท พีที รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
02-787-2626 ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 19.00 น.
คุณชนธนัช สุขวิจิตร (Chontanat Sukvijit) chontanat.s@hotmail.com