Rama Health Space ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล

 •  29 พ.ค. 66

Rama Health Space ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล เพียงแค่ศูนย์การค้าใกล้บ้านคุณ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการง่ายและสะดวก สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกช่วงอายุให้มีสุขภาพดี 

บริการของเรา
สร้างเสริม ป้องกัน
ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญ  เนื่องจากบางโรคระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้ทราบ การตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ รวมถึงวัคซีน สำหรับใครที่ต้องการเตรียมพร้อม รักษาสุขภาพให้ดีเยี่ยมอยู่เสมอ 

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพทั่วไป

ตรวจสุขภาพประจำปี, ตรวจสุขภาพเข้าเรียน/สมัครงาน/ใบขับขี่/เกณฑ์ทหาร

 • ศูนย์วัคซีน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่, วัคซีนมะเร็งปากมดลูก, วัคซีนปอดอักเสบ, วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก, วัคซีนโควิด-19, วัคซีนงูสวัดและวัคซีนตับอักเสบ เป็นต้น

 • คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

ให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็ก แนะแนวทางการเลี้ยงดู ส่งเสริมศักยภาพเด็ก ตรวจวินิจฉัยสาเหตุและประเมินพัฒนาการเด็กโดยแพทย์ บำบัดและส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพสาขาต่าง ๆ

 • คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ

ดูแลสุขภาพของแม่และทารกตลอดระยะการตั้งครรภ์ ประเมินความเสี่ยง เฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการตั้งครรภ์ 

ดูแล รักษา 
เราพร้อมดูแลคุณเมื่อเจ็บป่วย ด้วยความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน ทำให้คุณมั่นใจคลายกังวลว่าจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด เพื่อคนพิเศษเช่นคุณ 

 • คลินิกสุขภาพเด็กและวัยรุ่น

ตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยโรคทั่วไปรวมถึงโรคซับซ้อนที่ต้องการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขา การบริบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง และบริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

 • คลินิกดูแลโรคทางระบบกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน

ให้บริการดูแลและวางแผนการรักษาโดยแพทย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผ่านการรับรองเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวาง โล่งโปร่ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังและฝึกปฏิบัติ และมีห้องเฉพาะที่เป็นส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย บรรเทาอาการปวดต่างๆ และคืนสู่สภาพปกติได้รวดเร็ว และยังร่วมดูแลคนในวัยทำงานที่มีอาการเจ็บปวดจากการทำงาน

 • คลินิกโรคเรื้อรังกลุ่ม NCDs

ดูแลผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทางตา ตาบอด ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เส้นประสาท ฯลฯ

 • คลินิกควบคุมน้ำหนักและดูแลโภชนาการ

สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินจนมีปัญหาในการใช้ชีวิต, ผู้สูงอายุที่สามารถรับประทานอาหารได้น้อยและต้องการปรึกษาโภชนาการ, คนไข้มะเร็งที่เบื่ออาหาร, คนไข้ที่ต้องทานอาหารผ่านทางสายให้อาหาร ไม่ว่าทางจมูก (Nasogastric tube; “สาย NG”) หรือทางหน้าท้อง (Gastrostomy, PEG) และผู้ป่วยติดเตียง

 • คลินิกโรคสุภาพสตรี

การตรวจภายใน, การตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด, การตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและการติดเชื้อ HPV, การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การตรวจรักษาภาวะตกขาว, การตรวจรักษาภาวะประจำเดือนมาผิดปกติหรือมาไม่สม่ำเสมอ, การตรวจตัดติ่งเนื้อ, การผ่าฝี ตลอดจนการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา, การตรวจหลังคลอด, การนัดผ่าตัดมดลูกและปีกมดลูก ในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินัจฉัยว่าเป็นมะเร็ง, การขูดมดลูก, การให้คำปรึกษาอาการวัยทอง, การคุมกำเนิด เช่น การใส่ห่วงและการฝังยาคุมและบริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV – Gardasil Vaccine)   

บำบัด ฟื้นฟู 
ดูแลอย่างต่อเนื่อง ให้คำปรึกษา ประเมิน ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การทำกายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา ไปจนถึงการฟื้นฟูร่างกายภายหลังการผ่าตัด ด้วยความเข้าใจดีว่า เวชศาสตร์ด้านการฟื้นฟูเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความอดทน เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์เฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ที่คอยให้คำแนะนำ ปรึกษาและช่วยเหลือ ด้วยการบริการที่อบอุ่น ดูแลเหมือนคนในครอบครัว เอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณกลับบ้าน 

 • ศูนย์กายภาพบำบัด

ผู้ป่วยระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ข้อติดแข็ง ข้อเสื่อมและข้อเท้าแพลง เป็นต้น

 • ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ (Day Care)

บริการกิจกรรมสันทนาการ, ฝึกสมองในส่วนของความคิด จินตนาการ, กายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้สูงวัยและการบำบัดรักษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและสร้างทักษะใหม่ในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ฝึกเดิน ฝึกนั่ง เป็นต้น