รักษาและตรวจสุขภาพที่ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค

โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็น รพ. ชั้นนำของไทย ได้เปิดบริการ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) ซึ่งมีทั้งคลินิกเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในทุกช่วงอายุ เข้าถึงทุกช่วงวัย ด้วยแนวคิด Decentralized Healthcare Service เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นต้นแบบสถานบริการสุขภาพภาครัฐสำหรับประชาชนในเขตเมือง

คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อให้การเข้าถึงการบริการทางสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ อายุรกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ สูติ-นรีเวช เวชศาสตร์ฟื้นฟู จาก รพ. รามาธิบดี ทั้งยังมีบริการตรวจสุขภาพ และการให้บริการพื้นฐานทางหัตถการ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาล

อีกทั้งคลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค ของ รพ. รามาธิบดี ยังมีบริการทางด้านสุขภาพ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การเจาะเลือดและตรวจเลือด เอกซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทำอัลตราซาวนด์ และการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม (แมมโมแกรม) จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวก ตอบโจทย์ความต้องการแก่ผู้อาศัยในพื้นที่โดยรอบ

คอนเซปต์และรูปแบบการให้บริการของคลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค ซึ่งเป็นคลินิกพิเศษในเครือ รพ. รามาธิบดี คือ “สร้างเสริมป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟู” เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยนอกแบบบูรณาการในทุกกลุ่มอายุ โดยมีบริการและคลินิกเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้

 • - ตรวจสุขภาพ
 • - คลินิกอายุรกรรม
 • - คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 • - คลินิกควบคุมน้ำหนัก
 • - คลินิกกระดูกและข้อ
 • - คลินิกศัลยกรรม
 • - คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • - คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
 • - คลินิกกุมารเวช
 • - คลินิกนรีเวช
 • - คลินิกฝากครรภ์
 • - คลินิกกายภาพบำบัด
 • - คลินิกแพทย์ทางเลือก
 • - ความหนาแน่นของกระดูก
 • - บริการฉีดวัคซีน
 • - บริการเจาะเลือดและตรวจเลือด


การให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาโรคต่าง ๆ จะดำเนินการภายในห้องตรวจของ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ให้บริการ 1,818 ตารางเมตร สามารถเปิดให้บริการแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการของผู้ป่วย ได้มากถึง 9 โซน ได้แก่

 • - โซนตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 • - โซน Check-up
 • - โซน Pediatric & ANC
 • - โซนคลินิกพิเศษ
 • - โซน Radiology
 • - โซนห้องแล็บ
 • - โซน PMR & DAY CARE SERVICE
 • - โซนยาและเวชภัณฑ์
 • - โซนเจ้าหน้าที่ Staff

 

คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค มีห้องตรวจไว้บริการมากถึง 14 ห้อง แล้วยังมีห้องกายภาพบำบัด 3 ห้อง รวมทั้งห้องกิจกรรมบำบัด 1 ห้อง ไว้สำหรับการบำบัดฟื้นฟู และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

สามารถติดต่อ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค Call Center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2010640-45 ในเวลาทำการ 8.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

โปรโมชั่นพิเศษของ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค

Paradise Park

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 1

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 1

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 2

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 2

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 3

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 3

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 4

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 4

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 5

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 5

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 6

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 6

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 7

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ แบบที่ 7

บริการด้านการแพทย์แผนจีน

บริการด้านการแพทย์แผนจีน

วัคซีนแนะนำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

วัคซีนแนะนำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

รูปแบบการให้บริการของ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค

Adult Check-up <br />ตรวจสุขภาพ
Adult Check-up
ตรวจสุขภาพ
Internal Medicine Clinic <br />คลินิกอายุรกรรม
Internal Medicine Clinic
คลินิกอายุรกรรม
Stable NCDs Clinic <br />คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Stable NCDs Clinic
คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Weight Management Clinic <br />คลินิกควบคุมน้ำหนัก
Weight Management Clinic
คลินิกควบคุมน้ำหนัก
MSK Pain Clinic <br />คลินิกกระดูกและข้อ
MSK Pain Clinic
คลินิกกระดูกและข้อ
Surgical Clinic <br />คลินิกศัลยกรรม
Surgical Clinic
คลินิกศัลยกรรม
Physical Medicine And Rehabilitation Clinic <br />คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Physical Medicine And Rehabilitation Clinic
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Well Baby & Child Clinic <br />คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
Well Baby & Child Clinic
คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
Pediatrics Clinic <br />คลินิกกุมารเวช
Pediatrics Clinic
คลินิกกุมารเวช
GYN <br />คลินิกนรีเวช
GYN
คลินิกนรีเวช
Physical Therapy Clinic <br />คลินิกกายภาพบำบัด
Physical Therapy Clinic
คลินิกกายภาพบำบัด
Alternative Medicine Clinic <br />คลินิกแพทย์ทางเลือก
Alternative Medicine Clinic
คลินิกแพทย์ทางเลือก
X-ray, Ultrasound, Mammogram <br />ความหนาแน่นของกระดูก
X-ray, Ultrasound, Mammogram
ความหนาแน่นของกระดูก
Vaccination <br />บริการฉีดวัคซีน
Vaccination
บริการฉีดวัคซีน
Blood Test <br />บริการเจาะเลือด
Blood Test
บริการเจาะเลือด

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค

หรือติดต่อ Call Center ได้ที่เบอร์ 02-2010640-45 ในเวลาทำการ 8.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

หากท่านมีอาการเจ็บป่วยใดๆ แนะนำให้เลื่อนการตรวจสุขภาพออกไปหลังจากหายป่วยประมาณ 2 สัปดาห์

สถานที่ไม่สามารถรองรับคนไข้ฉุกเฉิน กรณีฉุกเฉินโทร 1669