รักษาและตรวจสุขภาพที่ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค

โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็น รพ. ชั้นนำของไทย ได้เปิดบริการ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) ซึ่งมีทั้งคลินิกเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในทุกช่วงอายุ เข้าถึงทุกช่วงวัย ด้วยแนวคิด Decentralized Healthcare Service เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นต้นแบบสถานบริการสุขภาพภาครัฐสำหรับประชาชนในเขตเมือง

คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อให้การเข้าถึงการบริการทางสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ อายุรกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ สูติ-นรีเวช เวชศาสตร์ฟื้นฟู จาก รพ. รามาธิบดี ทั้งยังมีบริการตรวจสุขภาพ และการให้บริการพื้นฐานทางหัตถการ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาล

อีกทั้งคลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค ของ รพ. รามาธิบดี ยังมีบริการทางด้านสุขภาพ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การเจาะเลือดและตรวจเลือด เอกซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทำอัลตราซาวนด์ และการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม (แมมโมแกรม) จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวก ตอบโจทย์ความต้องการแก่ผู้อาศัยในพื้นที่โดยรอบ

คอนเซปต์และรูปแบบการให้บริการของคลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค ซึ่งเป็นคลินิกพิเศษในเครือ รพ. รามาธิบดี คือ “สร้างเสริมป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟู” เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยนอกแบบบูรณาการในทุกกลุ่มอายุ โดยมีบริการและคลินิกเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้

 • - ตรวจสุขภาพ
 • - คลินิกอายุรกรรม
 • - คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 • - คลินิกควบคุมน้ำหนัก
 • - คลินิกกระดูกและข้อ
 • - คลินิกศัลยกรรม
 • - คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • - คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
 • - คลินิกกุมารเวช
 • - คลินิกนรีเวช
 • - คลินิกฝากครรภ์
 • - คลินิกกายภาพบำบัด
 • - คลินิกแพทย์ทางเลือก
 • - ความหนาแน่นของกระดูก
 • - บริการฉีดวัคซีน
 • - บริการเจาะเลือดและตรวจเลือด


การให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาโรคต่าง ๆ จะดำเนินการภายในห้องตรวจของ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ให้บริการ 1,818 ตารางเมตร สามารถเปิดให้บริการแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการของผู้ป่วย ได้มากถึง 9 โซน ได้แก่

 • - โซนตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 • - โซน Check-up
 • - โซน Pediatric & ANC
 • - โซนคลินิกพิเศษ
 • - โซน Radiology
 • - โซนห้องแล็บ
 • - โซน PMR & DAY CARE SERVICE
 • - โซนยาและเวชภัณฑ์
 • - โซนเจ้าหน้าที่ Staff

 

คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค มีห้องตรวจไว้บริการมากถึง 14 ห้อง แล้วยังมีห้องกายภาพบำบัด 3 ห้อง รวมทั้งห้องกิจกรรมบำบัด 1 ห้อง ไว้สำหรับการบำบัดฟื้นฟู และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

สามารถติดต่อ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค Call Center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2010640-45 ในเวลาทำการ 8.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

โปรโมชั่นพิเศษของ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค

Paradise Park

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือมีบุตร

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือมีบุตร

โปรแกรมตรวจสุขภาพอายุน้อยกว่า 50 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพอายุน้อยกว่า 50 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advanced อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advanced อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ PLATINUM

โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ PLATINUM

บริการด้านการแพทย์แผนจีน

บริการด้านการแพทย์แผนจีน

โปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนแนะนำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

วัคซีนแนะนำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

รูปแบบการให้บริการของ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค

Adult Check-up <br />ตรวจสุขภาพ
Adult Check-up
ตรวจสุขภาพ
Internal Medicine Clinic <br />คลินิกอายุรกรรม
Internal Medicine Clinic
คลินิกอายุรกรรม
Stable NCDs Clinic <br />คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Stable NCDs Clinic
คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Weight Management Clinic <br />คลินิกควบคุมน้ำหนัก
Weight Management Clinic
คลินิกควบคุมน้ำหนัก
MSK Pain Clinic <br />คลินิกกระดูกและข้อ
MSK Pain Clinic
คลินิกกระดูกและข้อ
Surgical Clinic <br />คลินิกศัลยกรรม
Surgical Clinic
คลินิกศัลยกรรม
Physical Medicine And Rehabilitation Clinic <br />คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Physical Medicine And Rehabilitation Clinic
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Well Baby & Child Clinic <br />คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
Well Baby & Child Clinic
คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
Pediatrics Clinic <br />คลินิกกุมารเวช
Pediatrics Clinic
คลินิกกุมารเวช
GYN <br />คลินิกนรีเวช
GYN
คลินิกนรีเวช
Physical Therapy Clinic <br />คลินิกกายภาพบำบัด
Physical Therapy Clinic
คลินิกกายภาพบำบัด
Alternative Medicine Clinic <br />คลินิกแพทย์ทางเลือก
Alternative Medicine Clinic
คลินิกแพทย์ทางเลือก
X-ray, Ultrasound, Mammogram <br />ความหนาแน่นของกระดูก
X-ray, Ultrasound, Mammogram
ความหนาแน่นของกระดูก
Vaccination <br />บริการฉีดวัคซีน
Vaccination
บริการฉีดวัคซีน
Blood Test <br />บริการเจาะเลือด
Blood Test
บริการเจาะเลือด

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์ คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค

หรือติดต่อ Call Center ได้ที่เบอร์ 02-2010640-45 ในเวลาทำการ 8.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

หากท่านมีอาการเจ็บป่วยใดๆ แนะนำให้เลื่อนการตรวจสุขภาพออกไปหลังจากหายป่วยประมาณ 2 สัปดาห์

สถานที่ไม่สามารถรองรับคนไข้ฉุกเฉิน กรณีฉุกเฉินโทร 1669