พาราไดซ์ พาร์ค ยินดีร้าน Dolly Land ย้ายโลเคชั่นใหม่ ชั้น 3

  •  29 ม.ค. 67

พาราไดซ์ พาร์ค ยินดีร้าน Dolly Land ย้ายโลเคชั่นใหม่ ชั้น 3

คุณวิศาล สิปิยารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารร้านค้าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ยินดีแก่ คุณณัฐวุฒิ พลธรณ์ ผู้ประกอบร้าน Dolly Land (ที่ 3 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสร้านคีบตุ๊กตา Dolly Land ย้ายโลเคชั่นใหม่ ณ บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค