พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับร้านตัดผมเด็ก Chic Kids Salon

  •  26 มี.ค. 67

พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับร้านตัดผมเด็ก Chic Kids Salon 

คุณจรูญรัตน์ สาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมต้อนรับและยินดีแก่ คุณสุพรรษา ดวงสว่าง ผู้บริหารร้าน Chic Kids Salon (ที่ 3 จากซ้าย) เนื่องในโอกาส Chic Kids Salon เปิดให้บริการตัดผมเด็ก โดยช่างมากความสามารถและประสบการณ์ในการตัดผมสำหรับเด็กกว่า 20 ปี พร้อมยังให้บริการตัดผมสำหรับผู้ใหญ่ได้เช่นกัน  ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค