การตรวจสุขภาพควรตรวจอะไรบ้างให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย?

 •  05 เม.ย. 67

เมื่ออายุมากขึ้น สุขภาพของคนเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องติดตามสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถป้องกันโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าควรเริ่มอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง บทความนี้จึงจะพามาแนะนำการตรวจสุขภาพในแต่ละช่วงวัยกันว่า ควรตรวจอะไรบ้าง

การตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย ควรตรวจอะไรบ้าง

การตรวจสุขภาพเป็นประจำ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน เพราะในแต่ละช่วงวัย ร่างกายของเราล้วนมีความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่แตกต่างกันไป การตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย จะช่วยให้สามารถรู้ถึงสุขภาพโดยรวม ตรวจจับโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และรักษาได้ทันท่วงที

1. การตรวจสุขภาพก่อนช่วงอายุ 30 ปี

สำหรับอายุตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสามสิบปีนี้ เป็นช่วงวัยที่ดูแข็งแรง ไร้โรคภัย ทำให้หลายคนละเลยการตรวจสุขภาพไป ซึ่งความจริงแล้วช่วงวัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นของหลายโรค จึงต้องคอยตรวจสุขภาพพื้นฐานอยู่เสมอ

 • ตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจความสมบูรณ์ในเม็ดเลือด ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ตรวจวัดระดับกรดยูริก ตรวจการทำงานของไต ตับ ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ปอด
 • ตรวจเพิ่มเติม เนื่องจากในวัย 20 เป็นช่วงอายุที่ชายหญิงบางคู่อาจเริ่มสร้างครอบครัว การตรวจเพื่อหาโรคที่อาจเกิดจากความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์จึงจำเป็น โดยผู้หญิงสามารถเริ่มตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ 21 ปี ส่วนผู้ชายก็ควรตรวจสุขภาพอวัยวะเพศชายเพิ่ม เพื่อให้สามารถระบุปัญหาและรักษาได้ทันท่วงที

2. การตรวจสุขภาพในช่วงอายุ 30-39 ปี

เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยสามสิบ หลายคนอาจรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย แต่เป็นช่วงที่อาจต้องทำงานหนัก จนละเลยการดูแลตัวเอง ทำให้แม้จะเริ่มมีสัญญาณจากโรคภัย ก็ไม่ใส่ใจ อีกทั้งยังเริ่มมีความเสี่ยงของโรคเฉพาะทางหลายอย่าง ทำให้นอกจากการตรวจสุขภาพทั่วไปแล้ว ยังควรใส่ใจในการตรวจสอบถึงโรคภัยที่เริ่มออกอาการในช่วงวัยนี้ เช่น 

 • ตรวจระบบสืบพันธุ์สำหรับผู้หญิง เพื่อคัดกรองความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ โดยผู้หญิงในช่วงอายุ 30-39 ปี ควรได้รับการตรวจทุก 3 ปี
 • ตรวจหาเบาหวาน ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงจากกรรมพันธุ์ มีน้ำหนักเกิน หรือภาวะอ้วน ควรตรวจหาเบาหวานตั้งแต่อายุ 30 ปี เพื่อทำการรักษาและชะลอภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
   

ดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มด้วยการตรวจสุขภาพตามช่วงวัย

3. การตรวจสุขภาพในช่วงอายุ 40-59 ปี

หากไม่ดูแลตัวเองให้ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา โรคภัยทั้งหมดจะเริ่มมาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยกลางคน ดังนั้น หากมีอาการน่าสงสัย จึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพทันที เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุตั้งแต่เริ่ม โดยนอกจากการตรวจสุขภาพทั่วไปแล้ว ยังควรพิจารณาการตรวจอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น

 • ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่เริ่มมีความเสี่ยง ซึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการ หรือแสดงออกน้อยมาก การตรวจคัดกรองจะช่วยให้มีโอกาสรักษาและหายขาดมากขึ้น
 • ตรวจระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด โดยควรตรวจทุก 3-5 ปี เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงอายุมีความเสี่ยงที่จะมีไขมันและน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งอาจนำไปสู่โรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน จึงควรทำการตรวจเพื่อควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด  ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน
 • ตรวจสายตา เพราะเมื่ออายุมากขึ้น เลนส์แก้วตาจะเริ่มแข็งตัว จึงอาจทำให้เกิดภาวะสายตายาว รวมถึงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคที่อาจทำให้สูญเสียการมองเห็น เช่น ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม จึงควรเข้ารับการตรวจสายตาเพื่อแก้ไขอย่างถูกวิธี

4. การตรวจสุขภาพในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป

เป็นช่วงวัยที่อวัยวะและระบบในร่างกายเริ่มเสื่อมโทรมตามเวลาและการใช้งาน จึงต้องตรวจสุขภาพอย่างละเอียด ซึ่งควรตรวจให้ครบตามของทุกช่วงวัยที่กล่าวมาก่อนหน้า และต้องคอยติดตามผลตรวจอยู่เสมอ โดยจะเน้นการตรวจระบบการทำงานของร่างกายและอวัยวะภายใน เช่น

 • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก เนื่องจากความแข็งแรงของกระดูกจะเริ่มเสื่อมถอยลงเมื่ออายุมากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุมักมีภาวะกระดูกบาง-พรุน
 • ตรวจสุขภาพสมอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ไม่ว่าจะเป็น พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ หรือโรคสมองเสื่อม เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่การทำงานของสมองจะลดลง
 • ตรวจการทำงานของหัวใจ ซึ่งหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย และเมื่ออายุมากขึ้น หัวใจก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลง ดังนั้น การปล่อยให้หัวใจเสื่อมถอยไปตามอายุขัย ย่อมไม่ส่งผลดี จึงควรตรวจอย่างละเอียด ครอบคลุมถึงการตรวจความดันโลหิต เพื่อทำการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

หมดคำถามอยากตรวจสุขภาพตามแต่ละช่วงวัย ต้องตรวจอะไรบ้าง? เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่างสะดวกสบาย ด้วยการตรวจสุขภาพที่คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) @ พาราไดซ์ พาร์ค ซึ่งมีทั้งคลินิกเด็กและผู้ใหญ่ จึงสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงในทุกช่วงวัย โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมโปรโมชันการตรวจสุขภาพหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในทุกช่วงอายุ เข้าถึงทุกช่วงวัย เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Call Center ได้ที่เบอร์ 02-2010640-45 สถานที่ไม่สามารถรองรับคนไข้ฉุกเฉิน กรณีฉุกเฉินโทร. 1669

 

แหล่งอ้างอิง  

ควรตรวจสุขภาพอย่างไรในแต่ละช่วงวัย. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 จาก https://www.thaihealth.or.th/ควรตรวจสุขภาพอย่างไรใน-2/