กิจกรรมสำหรับวัยอิสระ! รวมเหตุผลดี ๆ ที่วัยสูงอายุไม่ควรมองข้าม

 •  19 ธ.ค. 66

อายุเท่าไหร่ก็ยังไหวอยู่! รวมเหตุผลดี ๆ ที่ต้องทำกิจกรรมสำหรับวัยอิสระ

pdp_lifestyle_activitiesofyoungwaiclb_dec23

วัยอิสระ คือวัยผู้สูงอายุที่มีอิสระทางเวลาและการเงิน และมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้น แต่เมื่ออายุมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เพิ่มขึ้นไม่ต่างกัน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ อารมณ์ การเข้าสังคม ไปจนถึงสุขภาพประจำตัวต่าง ๆ และความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น อาจทำให้เกิดผลกระทบที่แตกต่างกันออกไป ทำให้วัยอิสระจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลและวางแผนให้ดี เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะการมองหากิจกรรมสำหรับวัยอิสระ ที่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะเข้ามาเตรียมพร้อมและกิจกรรมสำหรับวัยอิสระจึงเข้ามามีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ผู้สูงอายุกับปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อล่วงเข้าวัยสูงอายุ ปัญหาต่าง ๆ ล้วนเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนหลายครั้งอาจจะทำให้ไม่ทันเตรียมความพร้อม จนอาจจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมาในภายหลัง และอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตได้นั่นเอง 

 • ปัญหานอนไม่หลับ ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กวนใจเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาอีกด้วย สิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นคือการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการพักผ่อน ปรับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการนอนหลับ ไม่ว่าจำเป็นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน การนอนกลางวัน เป็นต้น 
 • ปัญหาหลงลืมจากสมองเสื่อม อาการหลงลืมจากปัญหาสมองเสื่อมนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากเนื้อสมองมีการเสื่อมสลาย หรือเนื้อสมองตาย โรคหลอดเลือดมีความผิดปกติ เป็นต้น และนั่นก็อาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ พฤติกรรมที่ก้าวร้าว ซึมเศร้า ที่เกิดขึ้นจากอาการสมองเสื่อมด้วย
 • ปัญหาเรื่องกระดูกพรุน ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนั้นเป็นปัญหาใหญ่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกเหนือจากกระดูกที่เปราะแล้ว ยังเกิดขึ้นจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว ยังมีปัญหาในเรื่องของโรคประจำตัว และยาบางชนิด ที่ทำให้กระดูกพรุนได้นั่นเอง เมื่อกระดูกพรุน ก็อาจจะทำให้กระดูกหากง่ายขึ้น หรือทำให้กระดูกผิดรูปได้อีกด้วย
 • ปัญหาหกล้ม อีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุคือการหกล้ม และนั่นเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ อีกด้วย ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นจากหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อ การมองเห็น อาการวิงเวียนศีรษะ ไปจนถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน เป็นต้น
 • ปัญหาด้านสุขภาพจิต ปัญหาที่หลาย ๆ คนอาจจะหลงลืมกันไปคือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ที่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ไปจนถึงการเจ็บป่วยเรื้อรัง นั่นอาจจะทำให้เกิดภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุได้ 

ทำไมผู้สูงอายุจำเป็นที่จะต้องมองหากิจกรรมสำหรับวัยอิสระ

จากปัญหาข้างต้นนั้น การวางแผนและการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวัยอิสระจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาและเต็มที่กับวัยอิสระของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับวัยอิสระ การออกกำลังกาย ไปจนถึงการเข้าสังคม เป็นต้น ที่สำคัญเลย ผู้สูงอายุและคนใกล้ชิด ควรที่จะต้องหมั่นสังเกตและเข้าพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา และวางแผนการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง แล้วทำไมผู้สูงอายุจึงจำเป็นที่จะต้องมองหากิจกรรมสำหรับวัยอิสระ เพื่อวางแผนและดูแลสุขภาพให้ดี

 • ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค: การทำกิจกรรมสำหรับวัยอิสระถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้ขยับร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำด้วย นี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุอีกด้วยนั่นเอง
 • พัฒนาและดูแลสุขภาพจิตให้ดียิ่งขึ้น: เพราะอายุที่มากขึ้น ยิ่มทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตามมา การทำกิจกรรมวัยอิสระถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน สารแห่งความสุข เข้ามาในร่างกายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยคลายความวิตกกังวลและช่วยให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วย
 • ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการหกล้ม: ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ การทำกิจกรรมของวัยอิสระจะเข้ามาช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับร่างกายของผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน
 • เพิ่มทักษะการเข้าสังคมให้กับผู้สูงอายุ: การเข้าสังคมจากการเข้ากิจกรรมของวัยอิสระถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลากับผู้อื่น ลดความเสี่ยงการความเครียดสะสม การใช้ชีวิตต่าง ๆ ได้ด้วย
 • ช่วยเพิ่มทักษะการรับรู้: การเข้าร่วมกิจกรรมของวัยอิสระเข้ามาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงวัยได้ใช้อวัยวะสำคัญได้อย่างดี ช่วยลดความเสี่ยงของสมองเสื่อม ขยับเคลื่อนไหว และตัดสินใจได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น

มองหากิจกรรมสำหรับวัยอิสระใกล้บ้าน ต้องมองหา ยังก์ ไหว คลับ

ยังก์ ไหว คลับ คลับสนุก ๆ สำหรับวัยอิสระจาก Paradise Park ที่คัดสรรกิจกรรมสร้างความสุข ลดความเครียด และสร้างเสียงหัวเราะ ให้กับวัยอิสระ ได้ใช้เวลาว่างร่วมกันกับผู้อื่น ได้พบปะ พูดคุย ทำกิจกรรมแบบไม่ต้องกลัวเหงา สนุก บันเทิง และได้ช่วงเวลาดี ๆ อย่างแน่นอน สามารถเข้ากลุ่ม Line Openchat "ยังก์ไหวคลับ" เพียงแค่กดลิงก์นี้เลย : https://bit.ly/3XgWbsJ 
 

pdp_lifestyle_activities_dec23_a4