พาราไดซ์ พาร์ค ร่วมยินดี Paz Dental Clinic โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  •  22 เม.ย. 67

พาราไดซ์ พาร์ค ร่วมยินดี Paz Dental Clinic โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คุณเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) แสดงยินดีแก่ คุณนิศานาถ ฤทธาภรณ์ ผู้ถือหุ้น (ที่ 4 จากซ้าย) ทพญ.ปณิตา ฤทธาภรณ์ ทันตแพทย์และกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) และ ทพญ.ศิริกุล ชุมพลกาญจนา ทันตแพทย์และกรรมการ บริษัท พาซเดนทัล จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) เนื่องในโอกาส Paz Dental Clinic เปิดสาขาใหม่ โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการและดูแลรักษาฟันของคุณ ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค