ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จัดประชุมทำประชาวิจารณ์การดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop

  •  25 มิ.ย. 67

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จัดประชุมทำประชาวิจารณ์การดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop 
คุณเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด จัดประชุมการทำประชาวิจารณ์การติดตั้ง Solar Rooftop ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โดยมี 3 ชุมชนใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ได้แก่ ชุมชนมัสยิดเราะห์หม่าตุ้ลอิสลาม ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่บ้านร่มเย็น และตัวแทนจากบริษัท เสนา เทคโน โซลูชั่น จำกัด บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ผู้ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เข้าร่วมรับฟังการประชุมการทำประชาวิจารณ์ในครั้งนี้ พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้กับชุมชนมัสยิดเราะห์หม่าตุ้ลอิสลาม ชุมชนร่วมใจพัฒนา และหมู่บ้านร่มเย็น เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567