ทำบัตรประชาชนด่วนที่ "จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express)”

 •  13 พ.ย. 65

ให้บริการทำบัตรประชาชนที่ "จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express)”

BMA Express คือ จุดบริการด่วนกรุงเทพมหานครที่ให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน โดยจะตั้งอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในเขตเมืองและชานเมือง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สำหรับคนที่ไม่รู้จะไปทำบัตรประชาชนที่ห้างไหนได้บ้าง สามารถมาสัมผัสประสบการณ์ความสะดวกสบายในการทำบัตรประชาชนกับ BMA Express Service ได้แล้วที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ที่เปิดให้บริการทั้งแบบ Walk-in และจองคิวทำบัตรประชาชนด่วน ตอบโจทย์ประชาชนในเขตประเวศและเขตสวนหลวง หมดปัญหาความยุ่งยากสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาไปดำเนินการทำเรื่องที่สำนักงานเขตในวันเวลาราชการ เพราะที่นี่พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด!

บริการทำบัตรประชาชนด่วนที่ทำได้ทุกวัน ดีอย่างไร?

 • สะดวกและรวดเร็ว สามารถใช้บริการทำบัตรประชาชนได้ทุกวัน ไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่ต้องรอถึงวันทำการตามราชการ ทำให้สามารถได้รับบัตรประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
 • เข้าถึงง่าย ไม่ต้องหาว่าจะไปทำบัตรประชาชนที่ไหนดี เพราะมีจุดให้บริการตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบาย ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างง่ายดาย
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการรอวันเปิดทำการตามราชการ สามารถใช้เวลาว่างที่มีไปรับบริการทำบัตรประชาชนได้ทันที หรือจองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์กับจุดบริการด่วนกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชัน BMA Q ก็ได้เช่นกัน

เอกสารสำหรับทำบัตรประชาชนที่ BMA Express

กรณีทำบัตรประชาชนครั้งแรก

 • สูติบัตร หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน หนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
 • หากเด็กเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องนำใบสำคัญมาแสดง และหากบิดามารดาของเด็กเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ก็ต้องนำใบสำคัญมาแสดงด้วยเช่นกัน
 • หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้ที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
 • กรณีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดามาแสดงด้วย หรือนำใบมรณบัตรของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากถึงแก่กรรมไปแสดง
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม

กรณีทำบัตรประชาชนใหม่ เนื่องจากหมดอายุ

 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
 • หากบัตรเดิมหมดอายุเป็นเวลานาน ต้องนำเจ้าบ้านหรือพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองด้วย
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม

กรณีทำบัตรประชาชนใหม่ เนื่องจากชำรุด

สำหรับกรณีบัตรเดิมชำรุด เช่น บัตรถูกไฟไหม้บางส่วน บัตรชำรุด เลอะเลือน เป็นต้น

 • เอกสารในการทำบัตรประชาชน กรณีบัตรเดิมชำรุด
 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุดหรือถูกทำลาย
 • เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
 • เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท*

*ค่าธรรมเนียมในกรณีที่เลยกำหนดการเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมชำรุดหรือถูกทำลาย

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการทำบัตรประชาชน

 • ทำบัตรประชาชนครั้งแรก
 • บัตรประชาชนหมดอายุ
 • บัตรประชาชนชำรุด

หมายเหตุ : ยกเว้นกรณีบัตรหายต้องไปติดต่อที่สำนักงานเขตเท่านั้น
การจองคิวออนไลน์สำหรับทำบัตรประชาชน สามารถเข้าไปจองได้ที่ "BMA Q" ใน App Store หรือ Google Play

App Storehttps://bit.ly/PDP_IOS_BMAExpress

หมายเหตุ : ทางจุดบริการด่วนมหานครขอให้บริการจากลูกค้าที่จองผ่านแอปพลิเคชันก่อน

 • สำหรับการจองผ่านแอปพลิเคชัน - ให้บริการชั่วโมงละ 5 คิว / วันละ 30 คน
 • สำหรับลูกค้าที่ Walk In - ให้บริการ 80 คิว / วัน

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30 - 18.30 น. (เวลาพัก 14.00 - 15.00 น.) ที่ ชั้น G โซน Paradise Service