AU BON PAIN - โอ บอง แปง

AU BON PAIN - โอ บอง แปง

  • Paradise Park
  • Floor G   Zone B
  • Category DINING PARADISE
  • Description

    ขนมอบใหม่สดแบบฝรั่งเศสและลักษณะของคาเฟ่เทอเรส ที่นำเสนอความหลากหลายของสินค้าต่างๆ โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความใหม่ สด ทุกวัน พิถีพิถันในด้านคุณภาพที่ลูกค้าผู้บริโภคจะพึงได้รับ ด้วยเสน่ห์ของกลิ่นหอมของขนมปังที่อบใหม่ๆ กับความประทับใจในคุณภาพ