บริการของเรา

 • VIP Parking
  VIP Parking

  • GC เสาที่ 33 - 37

 • MBK PLUS Parking
  MBK PLUS Parking

  • 1A เสาที่ 3 - 6
  • 1A เสาที่ 16 - 21

 • EV Charger Parking
  EV Charger Parking

  • 1A เสาที่ 14 - 15

 • Priority Parking
  Priority Parking

  • 1A เสาที่ 21 - 25
  • 1A เสาที่ 24 - 25
  • 1A เสาที่่ 21 - 22

 • Lady Parking
  Lady Parking

  • 2B เสาที่ 1 - 6
  • 2B เสาที่ 1 - 8

 • Wheelchair Parking
  Wheelchair Parking

  • 1A เสาที่ 18 - 19
  • 1A เสาที่ 22 - 24
  • GA เสาที่ 8 - 9
  • 2A เสาที่ 17 - 18
  • 2A เสาที่ 21 - 22
  • 3A เสาที่ 6 - 9
  • 3A เสาที่ 30 - 32
  • 4A เสาที่ 5 - 6

 • Express Parking
  Express Parking

  • GA เสาที่ 13 - 29
  • GA เสาที่ 30 - 37
  • GB เสาที่ 13 - 29

 • Wheelchair
  Wheelchair

  ลูกค้าสามารถนำบัตรประชาชน ติดต่อขอใช้บริการรถเข็นวีลแชร์ได้ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

 • Baby Carriage
  Baby Carriage

  ลูกค้าสามารถนำบัตรประชาชน ติดต่อขอใช้บริการรถเข็นเด็กได้ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

 • จุดบริการด่วนมหานคร
  จุดบริการด่วนมหานคร

  ชั้น G โซน Paradise Service

 • ห้องปฐมพยาบาล
  ห้องปฐมพยาบาล

  ชั้น G

 • Information Counter
  Information Counter

  ชั้น 1

 • Prayer Room
  Prayer Room

  ชั้น 2 ฝั่งประตู A

 • Currency Exchange
  Currency Exchange

  ชั้น 2